Vlaams Parlement zet licht op groen voor hervorming registratierechten

Het Vlaams Parlement heeft woensdag de verandering van de registratierechten goedgekeurd. Zo kan de vermindering van de koopbelasting starten op 01 juni 2018. Volgende oppositiepartijen hebben niet deelgenomen aan de stemming; Groen en SPA. Oppositiepartij Vlaams belang stemde wel mee positief met de meerderheid.

De Vlaamse regering bereikte eind 2017 een akkoord over de verandering van de registratiekosten die moeten betaald worden wanneer u een woning aankoopt. Het standaardtarief daalt van 10 naar 7% en er is een ontheffing op het eerste deel van € 80.000 wat een korting van € 5.600 oplevert. Door deze verandering zullen meer gezinnen de mogelijkheid hebben om een woning of appartement aan te kopen, stelt de regering.

Hervorming registratierechten

Het leek erop dat de mensen hun aankoop van vastgoed uit stelden in afwachting van de goedkeuring van de vermindering. Er werd in februari een daling vastgesteld in de vastgoedsector van 7,9%. Om de goedkeuring in orde te krijgen heeft de regering er spoed achter gezet. Deze zal nu beginnen op 01 juni. Mensen die hun aankoop effectief hebben uitgesteld, kunnen gerust zijn, de vermindering komt er vanaf 01 juni. Minister van Financiën Bart Tommelein wil hier mee meerdere mensen de kans geven om een eigen woning aan te kopen.

Bron: CIB

Comments

Add a comment

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment
    keyboard_arrow_up