De GDPR en vastgoed

De bescherming van persoonsgegevens is ook in het vastgoed een netelig punt. De intrede van de nieuwe Europese privacywetgeving zorgt voor veel commotie. Alle bedrijven die gegevens verwerken moeten vanaf 25 mei 2018 voldoen aan de nieuwe regels. Wat zijn de nieuwe regels en wat verandert er voor de vastgoedmakelaar.

Nieuwe privacywetgeving

De huidige privacywetgeving werd in mei 2016 vervangen door een nieuwe privacywetgeving op Europees niveau namelijk de General Data Protection Regulation (GDPR). De nieuwe wetgeving start op 25 mei 2018. Zo hebben de bedrijven de mogelijkheid om zich aan te passen. Ook voor het vastgoed brengt dit nieuwe verplichtingen met zich mee.

Belangrijkste veranderingen GDPR

De privacywet is strenger geworden en dit is niet eenvoudig uit te leggen, zoals altijd met wetgeving. We sommen hieronder de belangrijkste veranderingen op.

Een privacy beleid moet proactief worden toegepast op essentiële bussinessprocessen. Klanten hebben meer bevoegdheid over hun eigen gegevens en hebben recht om:

 • te weten waarom hun gegevens worden bijgehouden, specifieke en expliciete doeleinden
 • hun gegevens moeten correct zijn en onderhouden worden
 • te weten dat hun gegevens enkel worden bijgehouden voor de duur die nodig is
 • te weten waarvoor hun gegevens zullen gebruikt worden
 • te weten dat hun gegevens zullen beveiligd worden en dit moet ook kunnen bewezen worden
 • te weten dat er voldoende gegevens worden bijgehouden voor gerelateerd + gelimiteerd doeleinde

De nieuwe privacywetgeving is redelijk ingewikkeld. We leggen een aantal belangrijke zaken hieronder uit.

Verschillende verplichtingen

Er wordt een onderscheid gemaakt in de nieuwe privacywetgeving tussen 2 zaken, nl. de verantwoordelijke persoon van de persoonlijke gegevens en degene die de persoonlijke gegevens verwerkt.

 • Verantwoordelijk persoonlijke gegevens: De verantwoordelijke persoon voor de verwerking van de gegevens kiest het doel en de wijze hoe de gegevens worden verwerkt en welke software daarvoor wordt gebruikt, als ook hoe lang die zullen bewaard worden.
  Velen in de vastgoed sector behouden niet alleen de gegevens voor de verkoop en/of de verhuur maar ook om een profielschets op te maken van een natuurlijk persoon.
 • Verwerker persoonlijke gegevens: De verwerker van de gegevens handelt in opdracht van de verantwoordelijke persoon.

Aansprakelijkheid

Wat houdt deze gewijzigde rolverdeling nu precies in? De enige die aansprakelijk is in de huidige wetgeving is de verantwoordelijke persoon, tenzij anders overeengekomen in een contract. De verwerker is dan indirect eventueel aansprakelijk. Dit zal veranderen in de nieuwe wetgeving (GDPR). Aanvankelijk ligt de verantwoordelijkheid inderdaad bij de vastgoedmakelaar, maar ook is de verwerker van de persoonlijke gegevens nu direct aansprakelijk voor het niet volgen van de nieuwe wetgeving.
Wat maakt het allemaal nog ingewikkelder; in sommige gevallen kan een bedrijf evengoed verantwoordelijke en verwerker zijn.

GDPR proof verwekkers

De verantwoordelijk persoon van de verwerking van de persoonlijk gegevens mag niet samen werken met verwerkers die niet GDPR proof zijn. Aan te raden is dus om alle actieve samenwerking met verwerkers te onderzoeken. Als een verwerker niet voldoet aan de vereisten, mag de verantwoordelijke vragen om zijn verwerkingsactiviteiten GDPR proof te maken. Indien deze hier niet wil aan voldoen, dan kan de overeenkomst herbekeken worden.

Registreren van verwerkingsactiviteiten

Met de nieuwe wetgeving moet elk bedrijf die persoonlijke gegevens verwerkt, rekenschap kunnen afleggen en tonen hoe hij de persoonlijke gegevens verwerkt volgens de GDPR. Dit betekent dat u documentatieplicht hebt; een lijst moet worden bijgehouden van alle verwerkingsactiviteiten.

Dit betekent dat de verantwoordelijke persoon een lijst moet bijhouden van de verwerkingsactiviteiten waarvoor u verantwoordelijk bent. Ook moet de verwerker al zijn verwerkingen vast leggen die hij uitvoert in opdracht van de verantwoordelijke persoon.

Boetes

Bij het niet naleven van de nieuwe wetgeving kan u een boete krijgen. Deze bedraagt 20 miljoen euro of 4% van uw omzet. Het hoogste zal altijd van toepassing zijn.

Bron: Vastgoed Actueel

Comments

Add a comment

mood_bad
 • No comments yet.
 • chat
  Add a comment
  keyboard_arrow_up